Risk 1

700 kr

Denna kurs är den teoretiska delen av riskutbildningen. Här lär vi oss mer om risker, beteenden och faror i trafiken.

Risk 2
1 800 kr
10 Paket
5 300 kr