Risk 1

800 kr

Denna kurs är den teoretiska delen av riskutbildningen. Här lär vi oss mer om risker, beteenden och faror i trafiken.