10 Paket

5 300 kr

Paketet innehåller teori inkl. material, datastudier och lärarledd teori.

Dessutom 10st körlektioner á 40 minuter.

Mimer Paket
2 200 kr
Eget paket
1 kr