Nya körkortsregler

Nya regler för körkort från den 1 mars 2020

Transportstyrelsen har beslutat om nya regler vid förarprov. Förändringarna handlar främst om att kunskapsprovet ska vara godkänt innan körprov får göras. Det gäller alla körkortsbehörigheter. Giltighetstiden för kunskapsprov behörighet B förlängs från två till fyra månader.

     

De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2020. I samband med det kommer Trafikverket Förarprov att justera de bokningsregler som gäller för kunskapsprov och körprov.

– I dag ska körprovet genomföras även om kunskapsprovet blir underkänt. Kravet på att klara kunskapsprovet före uppkörning och förlängd giltighetstid ska bidra till att de blivande förarna får bättre möjligheter att komma väl förberedda inför körprovet, säger Olof Stenlund, utredare på Transportstyrelsen, i en artikel på Transportstyrelsens hemsida.

Även på Trafikverkets hemsida finns mer information om de nya reglerna som alltså träder i kraft om omkring en månad. Klicka här för att ta del av informationen