Csn körkortslån

  • Vad är körkortslån?

Körkortslånet är ett lån för dig som är arbetslös och mellan 18 och 47 år. Du kan få låna pengar från CSN för att kunna ta ett svenskt körkort med körkorts­­behörighet B, det vill säga för personbil och lätt lastbil. Du kan få låna högst 15 000 kronor. Det du lånar ska du sedan betala tillbaka, och det behöver du göra även om du inte får körkort.

  • Hur mycket får jag låna?

Som mest kan du låna 15 000 kronor. Pengarna betalas ut tre gånger under din körkorts­­utbildning, och varje utbetalning är på 5 000 kronor. Om du vill låna mindre behöver du inte begära alla tre utbetalningarna.

Du kan bara få CSN:s körkortslån en gång. Beslutet om körkortslån gäller i ett år från och med dagen för beslutet.

Körkortslånet kanske inte räcker till hela din körkorts­­utbildning, men det kan vara en hjälp på vägen. Hör med din trafik­skola, så kan de hjälpa dig att lägga upp en plan. Då ser du också hur långt pengarna räcker.


Körkortslånet kan du använda till kostnader för:

  • teoriutbildning
  • undervisningsmaterial och hjälpmedel för körkortsteori
  • introduktionsutbildning / handledarutbildning
  • riskutbildning del 1 & 2
  • körlektioner
  • kunskapsprov och körprov hos Trafikverket
  • hyra av fordon från en godkänd trafikskola eller Trafikverket

Lånet får bara användas för kostnader som du har under beslutets giltighetstid. Det innebär att du inte får låna pengar för kostnader som du haft före eller efter den tid som ditt beslut om körkortslån gäller.

Lånet får bara användas till svenskt körkort med körkorts­behörighet B, så kallat B-körkort. Det gäller för personbil och lätt lastbil.


  • Hur ansöker jag?

Du ansöker enkelt samt hittar mer information kring körkortslån på CSN´s hemsida.