COVID-19

Minska spridningen av Covid-19.

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning av Coronaviruset i Sverige till mycket hög och det är viktigt att vi alla tar ansvar och hjälps åt att minska smittspridningen. På vår trafikskola kan du känna dig trygg med att vi noga följer de råd som Folkhälsomyndigheten ger.

Vi är extra noga med rengöring och desinfektering i våra bilar och i lokalen. Kontaktytor såsom bord, dörrhandtag osv. rengörs regelbundet. Vi vidtar även åtgärder i samband med våra kurser. Vi har minskat antalet platser på introduktionsutbildningen och vi försöker sprida ut er så gott det går för att ni inte ska sitta för nära varandra under kurserna.

Har du på något vis varit i kontakt med smittade eller känner dig sjuk, har symtom på luftvägsinfektion, hosta eller har feber ber vi dig att inte komma till trafikskolan, utan att istället kontakta oss via e-post eller telefon.

Även om du är frisk är det viktigt att begränsa smittspridningen med hjälp av dessa riktlinjer:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=yafDuj_rwuk&feature=emb_title


Sidor för uppdaterad information

Folkhälsomyndigheten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Krisinformation.se – samlad krisinformation från samtliga myndigheter: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset